Références bibliographiques du musée de Brașov

1. Ouvrages d’ethnologie, ethnographie, anthropologie

 • Claudian, Ioan, Alimentața poporului român, în cadrul Antropogeografiei și istoriei economice = [L’alimentation du peuple roumain, dans l’Anthropogéographie et l’histoire économique], Fundația pentru literatură și artă „Regele Carol II”, București, 1939
 • Ciubotariu, Ion, Marea trecere = [Le grand passage], Ed. Grai şi suflet – Cultura Naţională, București, 1999
 • Drăgoi, Florin, Înmormântarea şi pomenirile pentru cei adormiţi = [L’enterrement et les commémorations des morts], Partener, Galaţi, 2007
 • Duncă, Petru, Suiogan, Delia, Mariș Ștefan, Mâncarea între ritual și simbol = [La nourriture entre rituel et symbole], Ed. Etnologica, Baia-Mare, 2007
 • Ghinoiu, Ion, Lumea de aici, lumea de dincolo. Ipostaze româneşti ale nemuririi = [Le monde d’ici, le monde de l’au-delà. Hypostases roumaines de l’immortalité], Ed. Fundaţiei Culturale Române, București, 1999
 • Lupescu, Mihai, Din bucătăria țăranului român = [De la cuisine du paysan roumain], Ed. Paideia, București, 2000
 • Olteanu, Antoaneta, Metamorfozele sacrului = [Les métamorphoses du sacré], Ed. Paideia, București, 1998
 • Panea, Nicolae, Folclor literar românesc. Pâinea, vinul și sarea. Ospitalitate și moarte = [Folklore littéraire roumain. Le pain, le vin et le sel. Hospitalité et mort], Ed. Scrisul românesc, Craiova, 2005
 • Paun Es Durlic, Limba sfântă a colacilor rumânești = [Le langage sacré des pains rituels roumains], Ed. Etnologică, 2013
 • Văduva, Ofelia, Paşi spre sacru = [Des pas vers le sacré], București, Ed. Enciclopedică, 1996
 • Văduva, Ofelia, Magia darului = [La Magie du don], București, Ed. Enciclopedică, 1997
 • Văduva, Ofelia, Hrana care unește și desparte = [La nourriture qui unit et sépare], Ed. Enciclopedică, București, 2010

2. Dictionnaires, encyclopédies, atlas

 • Chevalier, Jan; gheerbrant, Alain, Dicționar de simboluri = [Dictionnaire de symboles, București], Ed. Artemis, 1995, vol. I
 • Eseev, Ivan, Enciclopedia semnelor și simbolurilor culturale = [L’Encyclopédie des signes et des symboles], Ed. Amarcord, Timișoara, Timișoara 1999
 • Eseev, Ivan, Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale = [Dictionnaire de symboles et archétypes culturels], București, Ed. Amarcord, Timișoara 1999
 • Ghinoiu, Ion, Panteonul românesc : Dicționar = [Le Panthéon roumain : Dictionnaire], București, Ed. Enciclopedică, 2001


Citer ce billet
Mouette Barboff (2015, 26 mai). Références bibliographiques du musée de Brașov. Les civilisations du pain. Consulté le 19 mai 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/muld

Vous aimerez aussi...

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search